Korisne informacije

Znate li što znači koja oznaka na gumi?

Biciklističke gume su jedan od najvažnijih dijelova vašeg bicikla. One su vaš jedini kontakt s podlogom, pa je važno odabrati pravu gumu za vaše potrebe. Međutim, oznake na gumama mogu biti zbunjujuće. U ovom blogu ćemo objasniti što znači koja oznaka na gumi.

Širina gume

Prva oznaka na gumi je širina. Širina gume se mjeri u milimetrima i obično se nalazi na bočnoj strani gume. Primjerice, ako na gumi piše 700x26c, to znači da je širina gume 26.

Profil gume

Slijedeća oznaka na gumi je profil. Ova oznaka može biti označena kao "clincher" (za žičanu gumu) ili "tubular" (za tubularnu gumu). Tubularne gume su manje uobičajene i koriste se uglavnom u utrkama, dok su žičane gume najčešće i koriste se u rekreativnoj vožnji.

Indeks opterećenja

Indeks opterećenja ili "load index" je oznaka koja ukazuje na maksimalno opterećenje koje guma može podnijeti. Ova oznaka se najčešće nalazi u kombinaciji s oznakom brzine. Primjerice, oznaka 700x25c 95-100 psi znači da je maksimalno opterećenje gume 7.0 bara, odnosno 100 P.S.I.

Oznaka brzine

Oznaka brzine ili "speed rating" označava maksimalnu brzinu koju guma može podnijeti. Ova oznaka se najčešće nalazi uz indeks opterećenja. Primjerice, ako na gumi piše 700x25c 95-110 psi 100/120lbs 23 mph, to znači da je maksimalna brzina gume 23 mph.

Proizvođač

Na kraju, oznaka proizvođača nalazi se na svim gumama. Ova oznaka obično se nalazi na bočnoj strani gume i može sadržavati logotip proizvođača ili naziv tvrtke te sam naziv pojedine gume.

Rotacija gume

Većina guma za bicikle imaju prikazano usmjerenje. Bočna stijenka obično ima oznaku koja označava smjer u kojem guma treba biti okrenuta. Na primjer, strelica koja pokazuje u smjeru namjeravane rotacije gume. Za neke vrste bicikala, stražnja i prednja guma također će biti okrenute u suprotnim smjerovima za optimalne performanse.
Dakle, najlakši način da kažete je li vam gazni sloj gume okrenut u ispravnom smjeru je da potražite strelicu na bočnoj strani gume koja pokazuje u smjeru rotacije gume.

Ukratko, razumijevanje oznaka na biciklističkim gumama može biti korisno pri odabiru prave gume za vaše potrebe. Ako ne znate što pojedina oznaka znači, uvijek se možete obratiti nama kako bi vam pomogli u odabiru gume. Sada kada znate što znači svaka oznaka na gumi, možete se lakše odlučiti za pravu gumu za vaše potrebe. Sretno s vožnjom!