Podaci o Prodavatelju:
Biker.shop d.o.o. Našička 23
OIB:10366165225
E-mail: info@bikershop.hr
Porezni broj: HR 10366165225
MBS: 05524857 osnovano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu
W: www.bikershop.hr

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Definicije

Prodavatelj je trgovačko društvo Biker-Shop d.o.o. s podacima koji su navedeni u Podacima o prodavatelju.

Proizvođač je osoba koja je izradila stvar, uvezla stvar na područje Europske unije i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač time što na stvar stavlja svoje ime, zaštitni znak ili drugi razlikovni znak.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja izabere proizvod, isti ubaci u košaricu ili naruči putem elektroničke pošte, plati kreditnom karticom, Internet bankarstvom, uplatnicom u banci, pošti ili Financijskoj agenciji i pošalje narudžbu Prodavatelju ili pošalje narudžbu proizvoda pa proizvod plati gotovinom prilikom isporuke(pouzećem).

Potrošač je fizička osoba koja sklapa ugovor o kupoprodaji s Prodavateljem izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti i na koju osobu se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Na sve kupce koji nisu potrošači, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Potrošački ugovor je ugovor koji sklapaju potrošač i svaka fizička ili pravna osoba koja djeluje u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja djeluje u ime ili za račun te osobe.

Korisnik je svaka osoba koja posjeti web stranicu na adresi www.bikershop.hr.

Ugovor na daljinu je ugovor sklopljen između Prodavatelja i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Komercijalno jamstvo je obveza Prodavatelja kao davatelja jamstva kojom se obvezuje Kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar, ako ta stvar ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu. Račun i izjava o komercijalnom jamstvu su jedini dokumenti putem kojih Kupac može ostvariti prava iz Komercijalnog jamstva.

Internetska stranica www.bikershop.hr u vlasništvu je trgovačkog Biker.shop d.o.o., Zagreb, Našička 23, OIB: 10366165225. Opći uvjeti poslovanja odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na internetskoj stranici www.bikershop.hr. Korištenjem internetske stranice www.bikershop.hr Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja.

Ovi Opći uvjeti su ujedno i predugovorna obavijest za Potrošače i Kupce koji sklapaju ugovor s Prodavateljem bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i Potrošača na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora i za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije (sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te ako se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su internet i elektronička pošta.

Prije nego Potrošač sklopi ugovor s Prodavateljem, Prodavatelj Kupca na jasan i razumljiv način obavještava o glavnim obilježjima proizvoda, u mjeri u kojoj je to prikladno obzirom na proizvod, maloprodajnoj cijeni proizvoda, koje obavijesti se nalaze unutar web shopa Prodavatelja za svaki proizvod koji Prodavatelj nudi. Putem ovih Općih uvjeta Prodavatelj obavještava Kupca o uvjetima otkaza ili raskida sklopljenog ugovora.

Obzirom je temeljem ugovora sklopljenog s Prodavateljem dužan izvršiti plaćanje, Prodavatelj na web shopu omogućuje Kupcu da jasno izjavi da je upoznat s činjenicom da narudžba uključuje obvezu plaćanja i to na način da će Kupac tom prilikom na web shopu označiti kućicu na kojoj je navedeno “narudžba s obvezom plaćanja“.

Propisi

Na ove Opće uvjete primjenjuju se Zakon o zaštiti potrošača u odnosu na Potrošače te Zakon o obveznim odnosima, Zakon o elektroničkoj trgovini i drugi primjenjivi propisi na sve Kupce.

Općenito

Ovi Opći uvjeti poslovanja odnose se na prodaju proizvoda objavljenih na internetskoj stranici www.bikershop.hr. Korištenjem internetske stranice www.bikershop.hr Korisnik/Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima poslovanja. Smatra se da Korisnik/Kupac narudžbom u cijelosti prihvaća Opće uvjete poslovanja.

Internetska stranica www.bikershop.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Biker.shop d.o.o., Zagreb, Našička 23, OIB: 10366165225. Ovi su Opći uvjeti dio obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača i služe tome da Kupac prije sklapanja ugovora na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje i raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.bikershop.hr, odnosno svaki Kupac i Posjetitelj internetske stranice www.bikershop.hr. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Prodavatelj prodajom putem internetske stranice www.bikershop.hr nastupa u svoje ime. Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke čijim primitkom je ugovor sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Pristup na internetske stranice www.bikershop.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove internetske stranice, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima, a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.bikershop.hr. Korisnik je suglasan i prihvaća da je korištenje internetskom stranicom www.bikershop.hr isključivo u njegovoj odgovornosti. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskoj stranici bikershop.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje bikershop.hr internetske stranice. Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj Internetske stranice bikershop.hr.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ukinuti ili izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi Općih uvjeta, kao i Izjavu Biker.shop d.o.o. o povjerljivosti podataka (Privatnost podataka) i Politiku kolačića. Korisnik je dužan pravodobno se upoznati s navedenim sadržajem kako bi ostao informiran u slučaju eventualnih izmjena te se poziva da ih prije pregledavanja odnosno korištenja sadržaja i kupnje na internet stranici www.bikershop.hr pozorno pročita.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti sadržaj i vrijeme dostupnosti ponude određenih proizvoda na internetskoj stranici www.bikershop.hr.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za netočnost i/ili nepotpunost informacija i sadržaja koje se nalaze na www.bikershop.hr internetskoj stranici te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Biker.shop sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu bio olakšan odabir prilikom kupovine.

Biker.shop ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda već su iste ilustrativne prirode. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi i fotografije redovito se i detaljno provjeravaju.

Glavna obilježja robe

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode i ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja na zaslonu i sl. U slučaju navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.bikershop.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i dr. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.bikershop.hr, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.bikershop.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna stanju u skladištu. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će o tome obavijestiti i ponuditi mu novi rok isporuke odnosno mogućnost kupnje alternativnog, dostupnog proizvoda koji je po svojim karakteristikama najbliži odabranom proizvodu kojeg nije moguće isporučiti. U slučaju potpune nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od otkaza narudžbe.

Ako Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

Ako je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, dužan ga je vratiti Prodavatelju o njegovom trošku te ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće, na povrat uplaćenog novca.

Dostava

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske te se u pravilu vrši unutar 5-10 radnih dana od narudžbe, s izuzetkom otoka, a najkasnije unutar 14 dana od sklapanja ugovora, pod uvjetom da su proizvodi odmah dostupni.

Cijena dostave za bicikle iznosi 15€ s pdv-om, a za sve ostale narudžbe cijena dostave je 6€ s pdv-om. Cijena dostave bicikla za otoke iznosi 30€ s pdv-om, dok cijena ostalih paketa za otoke iznosi 10€ s pdv-om.

Kupljeni proizvodi dostavljaju se kurirskom službom In time ili drugom kurirskom službom s kojom prodavatelj ima ugovor.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne oštete. Kupac odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je pregledati proizvod prilikom njegovog preuzimanja te eventualna oštećenja odmah reklamirati dostavnom radniku koji je paket dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku s vidljivim vanjskim oštećenjima. U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, Kupac odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je podnijeti prigovor dostavljaču odmah pri uručenju pošiljke te o istom pisanim putem obavijestiti Prodavatelja na e-mail adresu: info@bikershop.hr. Kupac odnosno ovlašteni preuzimatelj dužan je po primitku proizvoda potpisati otpremnicu ili dostavnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju pošiljke.

Ako Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga, a ambalaža nije oštećena, Prodavatelj ima pravo uskratiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda od uplaćenog iznosa.

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.bikershop.hr su maloprodajne i izražene su u eurima i kunama. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave već se isti posebno naplaćuju. Prije potvrde narudžbe, odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave, iznos PDV-a i konačna cijena koju Kupac treba platiti. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

VAŽNO: Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od strane Biker.shop d.o.o., u trajanju od jednog do tri radna dana. Naknada za plaćanje Diners karticama na rate je 5%. Prodavatelj zadržava pravo odbiti sklapanje ugovora o prodaji, ako je očigledno da je istaknuta cijena nerazmjerna sa stvarnom cijenom proizvoda i da se radi o evidentnoj omašci kod isticanja cijena koja je rezultat sistemske i/ili ljudske pogreške. Kupci će biti pravodobno obaviješteni o ispravnoj cijeni i mogućnostima isporuke određenog proizvoda.

Prodavatelj vrši kontrolu unosa cijena u web trgovinu na više razina te su navedene situacije izvanredne i zbog njih se Prodavatelj unaprijed ispričava Kupcima.

Dostupnost proizvoda i usluge internetske trgovine

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Prodavatelj Kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda odnosno usluge vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi odnosno za one usluge koje nisu izvršene, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje odnosno neizvršenja usluge. Također, Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti, obustaviti ili prekinuti pružanje usluge internetske trgovine.

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o kupoprodaji

Online kupnja može se ostvariti ako se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na www.bikershop.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Biker.shop za sklapanje Ugovora te Korisnik/Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Biker.shop, a sve sukladno Ovim uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupoprodaja odabranog proizvoda ili pružanje usluge putem www.bikershop.hr web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet narudžbe-web trgovina ili telefona s ljudskim posredovanjem (u tom slučaju – nužna potvrda o sklopljenom ugovoru*)

Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (npr. newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije, odnosno ako su pravilno popunjeni svi traženi podaci, na e-mail adresu Kupca bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji i link za autorizaciju.

Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.bikershop.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni i uvjetima dostave.

Način odabira i naručivanja (kupnje) proizvoda

Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem WEB SHOP usluge vrši tako da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem WEB SHOP usluge kao „ Proizvodi“ ili „ Artikli“ tako da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda. Ako proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje, isto će biti naznačeno te će proizvod biti označen kao nedostupan. Narudžba s obvezom plaćanja vrši se elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda i/ili usluga Registrirani korisnik postaje Kupac. Klikom na ikonu ” Dodaj” , odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici Kupac može povećavati broj istog, već odabranog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.

Za nastavak postupka i kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti ” Kupi” gdje se nalaze svi odabrani proizvodi.

Za odustajanje od kupovine artikala potrebno je kliknuti “ X” ili “ Ukloni“ .
Roba se smatra naručenom u trenutku kada Registrirani korisnik, odnosno Kupac prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe i na e-mail adresu kojom je registriran primi potvrdu da je narudžba s obavezom plaćanja zaprimljena.

Ako Biker.shop nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, obavijestit će o tome Kupca u roku od 48 (četrdeset osam) sati, telefonski ili putem e-mail-a. Kupac ima opciju otkazati narudžbu i zatražiti povrat novca ili zatražiti zamjenski proizvod.

Jednostrani raskid potrošačkog ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, najkasnije u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, navedeni rok započinje teći od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane Potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Potrošač je prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora dužan obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Izjavu o raskidu Potrošač može dostaviti na adresu Prodavatelja:
Biker.shop d.o.o., Našička 23,10 000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@bikershop.hr.

Prodavatelj će Potrošaču bez odgađanja dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Potrošač je dužan vratiti proizvod Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obavijesti o odluci Potrošača da raskida ugovor. Prodavatelj će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Potrošača da raskida ugovor, vratiti Potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Iznimno, Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Kod ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu Potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat plaćenoga bit će izvršen služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Potrošač prilikom plaćanja, osim ako Potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Potrošač je dužan dostaviti neoštećeni proizvod u originalnom pakiranju sa svom dodatnom opremom i dokumentacijom s kojima je bio originalno isporučen, uključujući i račun.

Izravne troškove povrata robe dužan je snositi Potrošač. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari, osim kod potrošačkih ugovora.

Na pregled stvari, vidljive i skrivene nedostatke i odgovornost za pravne nedostatke primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Nedostatak postoji:
1) ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji, 2) ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
3) ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
4) ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
5) ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
6) ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
7) ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
8) ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
9) ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
10) ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Potrošač nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima:
· zahtijevati od Prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
· zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
· izjaviti da raskida ugovor.

U svakom od navedenih slučajeva, Kupac ima pravo i na naknadu pretrpljene štete.
Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku ovlašten je:
1) zahtijevati od Prodavatelja uklanjanje nedostatka,
2) zahtijevati od Prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka,
3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
4) izjaviti da raskida ugovor. U svakom od navedenih slučajeva, Kupac ima pravo i na naknadu pretrpljene štete.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj ne odgovara

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. Trgovac ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od predaje stvari.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka, Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes¬platno, u razumnom roku, računajući od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku i to bez znatnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je Kupcu ta stvar bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak na zakonom propisani način, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.
Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući i pravo na popravljanje štete.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.

Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Ako kupac ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku, zadržava pravo raskinuti ugovor ili sniziti cijenu.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora, osim ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostrano-obveznih ugovora zbog neispunjenja, a Kupac duguje Prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut.

Ako Kupac raskine ugovor o kupoprodaji zbog nedostatka stvari, vraća stvar Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj Kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili dokaz da je Kupac stvar poslao natrag.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Ipak, Kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze Kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.

Prava Kupca koji je pravodobno obavijestio Prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine od dana odašiljanja obavijesti Prodavatelju.

Uklanjanje nedostataka

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka, Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka Prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Pravo Kupca na sniženje cijene i raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni, odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok Prodavatelj ne ispuni svoje obveze po osnovi odgovornosti za materijalne nedostatke.

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom

Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se bes¬platno, u razumnom roku, računajući od trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za Kupca, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je Kupcu ta stvar bila potrebna. Prilikom popravka ili zamjene, Kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja. Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak na zakonom propisani način, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora. Ako je nedostatak neznatan, Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke, uključujući i pravo na popravljanje štete. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj. Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora, osim ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor. Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Raskid ugovora zbog nedostatka stvari ima isti učinak kao i raskid dvostrano-obveznih ugovora zbog neispunjenja, a Kupac duguje Prodavatelju naknadu za korist od stvari i kad mu je nemoguće vratiti je cijelu ili njezin jedan dio, a ugovor je ipak raskinut. Ako Kupac raskine ugovor o kupoprodaji zbog nedostatka stvari, vraća stvar Prodavatelju na trošak Prodavatelja. Prodavatelj Kupcu nadoknađuje cijenu plaćenu za stvar nakon što primi tu stvar ili dokaz da je Kupac stvar poslao natrag.

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora.

Komercijalno jamstvo

Komercijalno jamstvo je svaka obveza kojom se Prodavatelj ili Proizvođač (Davatelj jamstva), povrh zakonske obveze Prodavatelja koja se odnosi na odgovornost za materijalne nedostatke stvari, obvezuje Kupcu vratiti plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati stvar ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji su navedeni u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora.
Proizvod ima jamstvo ako je za određeni proizvod izdan jamstveni list, bilo od prodavatelja, bilo od proizvođača. Valjanost jamstva podrazumijeva da se Kupac pridržava uputa koje su navedene na jamstvenom listu te uz uvjet da se Kupac obrati Davatelju jamstva unutar jamstvenog roka i priloži račun Prodavatelja za navedeni proizvod.
Ako Kupcu nije uručen jamstveni list, proizvod nema komercijalno jamstvo te se u tom slučaju Kupac može obratiti prodavatelju radi daljnjih informacija odnosno koristiti se pravima koja mu pripadaju iz odgovornosti Prodavatelja za materijalne nedostatke stvari. Svako komercijalno jamstvo obvezujuće je za Davatelja jamstva u skladu s uvjetima utvrđenima u izjavi o komercijalnom jamstvu i povezanom reklamnome materijalu dostupnima u trenutku ili prije sklapanja ugovora.
Ako proizvođač jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.
Ako prodavatelj jamči da će stvar zadovoljavati određene specifikacije ili druge zahtjeve tijekom određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako obveza iz jamstva ne bude uredno ispunjena, zahtijevati od prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda stvar koja zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve.
Ako stvar ne zadovoljava određenu specifikaciju ili druge zahtjeve koje je Prodavatelj odnosno Proizvođač jamčio, Kupac može zahtijevati popravak ili zamjenu stvari tijekom jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio te ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.
Ako Prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, Kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari. U slučaju kad je izvršena zamjena stvari ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene odnosno od vraćanja popravljene stvari.
Prava Kupca po osnovi jamstva gase se nakon isteka jedne godine računajući od dana kad je zatražio popravak ili zamjenu stvari.
Komercijalno jamstvo ne utječe na ostala prava koja Kupcu pripadaju po drugim osnovama, posebice prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke. Na odnose između prodavatelja, odnosno proizvođača i kupca, vezano uz materijalne nedostatke i komercijalno jamstvo, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi

Kupac Prodavatelju može dostaviti prigovor u pisanom obliku:
• poštom na adresu: Biker.shop d.o.o. ,  Našička 23, 10000 Zagreb
• e-mailom na adresu: info@bikershop.hr Prodavatelj će na prigovor odgovoriti u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku 15 dana od primitka istog.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru je potrebno navesti broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime. U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016., prekogranične potrošačke sporove u vezi s kupnjom unutar EU moguće je riješiti putem ODR platforme, bez uključivanja nadležnog suda.

Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(( Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja internetskom stranicom www.bikershop.hr (osim ako posebnim ugovorom nije drukčije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovom internetskom stranicom kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizišao iz ovih Uvjeta ili koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem u nadležnosti suda u Zagrebu.
Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR ))