Korisne informacije

Što je geometrija bicikla?

geometrija bicikla

Geometrija bicikla sadrži i neke važne podatke, a što oni zapravo znače za jednog biciklistu? Svakako jedan od najvažnijih aspekata bicikla je njegova geometrija koja utječe na karakteristike upravljivosti i vožnje te definira teren po kojem će se određeni bicikl najbolje ponašati.

Ovdje smo naveli i objasnili one najvažnije.

Duljina cijevi sjedala (seat tube length)

Udaljenost od središta osovine pogona do vrha cijevi sjedala

Kada trebate odabrati bicikl, ovu vrijednost morate prvu znati. O dužini cijevi sjedala ovisi koliko ćete visoko moći izvući sjedalo, a to je usko povezano sa visinom vozača. Ako je cijev sjedala prekratka, nećete moći voziti taj bicikl jer nećete moći podići cijev sjedala do visine koja vam je potrebna. Svaki okvir ima maksimalnu propisanu dužinu cijevi sjedala koja je baš za tu veličinu okvira. Duljina cijevi sjedala diktira veličinu bicikla. Često dva okvira iste veličine, primjerice Large (L) različitih brendova ili namjena imaju različite duljine cijevi sjedala. Ta vrijednost će u konačnici odrediti koja veličina bicikla će vam više odgovarati. Duljina cijevi sjedala ne utječe izravno na upravljanje biciklom, ali ovisno koliko ćete izvući odnosno podići sjedalo, promijenit ćete mu i “doseg” (reach) koji utječe na upravljanje, a i na to da li će vam ta geometrija u konačnici odgovarati ili će recimo bicikl biti prekratak. Ispostavilo se da je jako važan omjer dosega i duljine cijevi sjedala.

Efektivna duljina gornje cijevi (effective top tube length)

Horizontalna linija koja povezuje središte cijevi vilice sa središtem cijevi sjedala
Ova vrijednost izravno utječe na to kako će vam pristajati bicikl kad sjednete na njega. Pokazala se kao korisnija vrijednost od duljine gornje cijevi jer ukazuje na to koliko ćete se morati ispružiti ili uspraviti da bi rukama dosegli do upravljača. Mi ponekad to navodimo kao kokpit bicikla, a odnosi se na taj prostor između cijevi sjedala i upravljača u biti. Na ovu vrijednost utječe duljina lule upravljača te offset odnosno pomak cijevi sjedala ili samog sjedala.

Visina bicikla (Stack Height)

Vertikalna udaljenost od bb-a do gornje točke cijevi vilice
Ova vrijednost ukazuje na minimalnu moguću visinu upravljača (bez odstojnika ispod lule upravljača), a prikazuje se kao vertikalna udaljenost od bb-a do središta cijevi vilice.

Doseg (reach)

Horizontalna udaljenost od središta bb-a do gornje točke cijevi vilice.
Kao što smo rekli, ova vrijednost je možda jedina koja najviše utječe na to kako će vam određena geometrija odnosno određeni bicikl pristajati. Iako je podložna promjenama jer mali pomaci u visini upravljača ili pomaku sjedala mijenjaju taj osjećaj i doseg se mijenja, ali u suštini doseg je taj koji definira kako se taj bicikl ponaša na stazi, kako ćete sjediti i kako ćete stajati na njemu. Kako kut cijevi vilice nije okomit, tako će se doseg bicikla smanjiti ukoliko upravljač podignete s odstojnicima ispod lule upravljača. Možemo zaključiti da je doseg u tom slučaj blago promjenjiv na dva ista bicikla, ovisno o vašim postavkama. U tom slučaju, vrijednost koju smo nazvali visina bicikla, će doprinijeti u odluci koji bicikl uzeti.

Duljina donje cijevi (downtube length)

Udaljenost od središta bb-a do središta donjeg dijela cijevi vilice
Ova vrijednost je alternativa dosegu i na nju ne utječe visina bicikla. Ova vrijednost se mora kombinirati s nekim drugim vrijednostima kako bi mogli usporediti dva bicikla. Iz našeg iskustva se nije pokazala presudna kao prethodne koje smo opisali. Važna je ukoliko uspoređujete dva bicikla jako sličnih karakteristika, iste veličine kotača i duljine vilica.

Prednji centar (Front-Center)

Horizontalna udaljenost od bb-a do središta osovine prednjeg kotača
Ova vrijednost utječe na upravljanje biciklom i način na koji će se bicikl ponašati na stazi. Što je veća, manje su šanse da ćete preletjeti preko upravljača na strmom spustu, ali samim time težište bicikla je usmjereno prema stražnjem dijelu bicikla i težina vozača ne pritišće prednji kraj bicikla, što može rezultirati slabijom trakcijom prednjeg kraja. Kako je ovakva geometrija pogodnija za strmi i brzi spust, vozač je smješten nešto više straga, ovo je uglavnom vrijednost koja će biti veća na Enduro i DH biciklima, dok će kod XC i Trail modela biti znatno manja.

Stražnji centar ili duljina stražnje vilice (Rear - Center)

Horizontalna udaljenost od središta bb-a do središta stražnje osovine ili još Chainstay length
Ako uzmete u obzir ovu i vrijednost koju smo prethodno definirali dobit ćete dvije osnovne vrijednosti koje definiraju balans, odnosno težište bicikla. Kako je ova vrijednost u milimetrima uvijek manja od prethodne, tako je zapravo težište bicikla uvijek usmjereno prema stražnjem kraju bicikla. Na ovo može utjecati isključivo vozač koji svjesno seli težite na prednji dio bicikla svojom težinom. U praksi, što je ova vrijednost manja morat ćete više težine i pritiska usmjeriti na upravljač kako bi u zavojima imali bolju trakciju i veću brzinu. Ovo se odnosi na ravnije segmente staze, jer ćete na jakim nizbrdicama uvijek ionako naginjati više prema upravljaču, pogotovo prilikom kočenja. S ovom vrijednošću manjom, lakše ćete podizati prednji kotač prilikom preskakanja prepreka, ali ćete se malo više truditi dobiti trakciju na prednjem kotaču. Ukoliko je ova vrijednost veća, bicikl će imati više trakcije sprijeda, ali neće biti tako jednostavno odizanje prednjeg kraja.

Osovinski razmak (Wheelbase)

Horizontalna udaljenost između prednje i stražnje osovine kotača
Iako djeluje kao vrijednost koja će nam dati korisne podatke, hoće, ali nije jednostavno. Ova vrijednost je zbroj prethodne dvije koje smo opisali, a kao što se može zaključiti ovisno o tim vrijednostima možemo zaključiti kako će se bicikl ponašati. Osovinski razmak može biti jednaka na dva bicikla, ali omjer prethodne dvije vrijednosti različit i onda imate bicikl koji ima potpuno drugačije vozne karakteristike sa istom vrijednošću osovinskog razmaka. U praksi, veći osovinski razmak utječe na stabilnost koja će s većom brojkom biti veća, ali time ćete umanjiti agilnost bicikla u tijesnim zavojima.

Visina bb-a ili osovine pogona

Vertikalana udaljenost od podloge do središta osovine pogona
Ova vrijednost određuje visinu centra gravitacije vozača. Utječe na vozne karakteristike u svakom pogledu.  Što je ova vrijednost manja, bicikl je stabilniji, bolje podnosi zavoje i ima bolju trakciju i brže i lakše je mijenjati smjer. S druge strane, ovaj bicikl zapinje na tehničkim dijelovima staze kada su prepreke više od visine bb-a, najčešće udarite kurblom, a ponekad i bb-om u podlogu ili prepreku. Kod bicikala sa više hoda na suspenzijama, statička visina bb-a mora biti viša jer će bicikl u vožnji zbog težine vozača i sag-a biti niži. Ovo treba uzeti u obzir prilikom projektiranja okvira, a vozač mora uzeti u obzir maksimalni dopušteni sag za svoj bicikl kako bi izbjegao udarce o podlogu.  

Kut vilice

Kut koji zatvara linija koja prolazi središtem cijevi vilice sa horizontalnom linijom na podlozi
Kut vilice ima ključnu ulogu također kad je u pitanju upravljanje biciklom, odnosno kako će se bicikl ponašati na određenim stazama. Što je manji ovaj kut to će prednji kotač biti udaljeniji od upravljača i samim time od vozača. Manji kut je obično na biciklima za strme i grube terene poput Enduro i Dh bicikala. Manje su šanse da se prebacite preko upravljača prilikom naletavanja na neku veću prepreku ili jaku nizbrdicu. Također, što je ovaj kut manji, upravljanje će biti sporije, ali i mirnije. Nešto ćete teže okretati upravljač, ali imat ćete kontrolu na agresivnim stazama. Manji kut vilice također utječe na to kako suspenzija upija podlogu i reagira na neravnine. Što je vilica više usmjerena na prepreku, bolje će upiti neravninu dok će primjerice ovaj bicikl lošije reagirati na ravnim podlogama. Što strmiji spust to manji kut vilice, tako bi mi to protumačili. Ako imate veliki kut vilice, znači da je vilica okomitija u odnosu na podlogu i samim time neće reagirati dobro na velike prepreke ukoliko na njih dođete velikom brzinom.

Kut cijevi sjedala (Actual seat angle)

Ovo bi još preveli kao stvarni kut sjedala, odnosno kut koji zatvara cijev sjedala sa horizontalnom podlogom . Ovaj kut utječe na položaj sjedenja, utječe znatno na karakteristike upravljanja biciklom i penjačka svojstva bicikla. Što je taj kut veći, cijev sjedala je strmija i bicikl je pogodniji za strme i oštre uspone dok je manji kut prikladniji za strmi spust, ali će zato biti nezgodan na usponu jer naginjete prema stražnjem dijelu bicikla i prednji kraj ima tendenciju odizanja od podloge. O ovom kutu ovisi i koliko će se maksimalno izvučena cijev sjedala uvijati dok vozač sjedi na sjedalu.

Efektivni kut sjedala (Effective seat angle)

Linija koja povezuje bb i srednji gornji dio sjedala u poziciji dok vozač sjedi na biciklu odnosno pri opterećenju Ovaj kut definira ponašanje bicikla prilikom pedaliranja. Ovaj kut daje točan položaj vozača na biciklu te položaj kukova u odnosu na pedale. Pomicanjem sjedala naprijed i nazad se može utjecati na ovaj kut do tri stupnja. Ovaj kut se odnosi na bicikle koji imaju obje suspenzije.

Visina upravljača

Vertikala udaljenost najniže postavljenog upravljača u odnosu na podlogu
Ovaj detalj geometrije bicikla je podložan promjeni sa odstojnicima kojima se lulu i upravljač može podići ili spustiti u odnosu na podlogu. Viši upravljač doprinosi osjećaju sigurnosti na nizbrdicama, također doprinosi upravljivosti kod brzih promjena smjerova. Ova vrijednost također diktira položaj laktova vozača. Koliko će laktovi biti savijeni određuje koliko će vozač imati prostora za manevriranje na stazi pogotovo kada prilazi nekoj dubokoj rupu u koju je potrebno gurnuti prednji kotač i zadržati poziciju. Ukoliko laktovi nisu dovoljno savijeni za vrijeme vožnje, nema mjesta ni za guranje bicikla prema naprijed.

Duljina lule upravljača (Stem Lenght)

Udaljenost od središta prihvata na upravljaču do središta cijevi vilice. Sada nakon ostalih vrijednosti koje smo definirali, sad možemo zaključiti da ova vrijednost utječe na doseg okvira i samim time direktno utječe na upravljivost i položaj vozača. Prednost kod ovog dijela geometrije je da lulu upravljača možete zamijeniti onom koja vam više odgovara po nagibu i dužini.

Pomak vilice (Fork Offset)

Zamišljena linija koja prolazi kroz središte cijevi vilice i njena udaljenost od središta osovine prednjeg kotača je vrijednost koju ovdje očitavamo. Znatno utječe na osjećaj u vožnji. Manji offset će utjecati na upravljanje koje će biti direktnije i preciznije. Offset utječe na udaljenost prednje osovine kotača od centra odnosno bb-a što za rezultat ima promjenu stabilnosti ovisno o samom offsetu. Danas postoje vilice sa različitim pomacima, pa tako možete sami odabrati koji vam odgovara ako vilicu kupujete naknadno.

Trag prednjeg kotača (Mechanical Trail)

Udaljenost između kontaktne točke s podlogom u odnosu na liniju koja prolazi središtem cijevi vilice.

Ovaj podatak utječe na vozne karakteristike bicikla i ponajviše upravljanje biciklom. Zbog ove vrijednosti i karakteristike geometrije prednji kotač nakon okretanja upravljača ima tendenciju vratiti upravljač u prvobitni položaj odnosno u centar. Što je ova vrijednost veća to je veća sila koja će vraćati upravljač u centar, ali iz tog razloga ćete morati više sile upotrijebiti da bi okrenuli upravljač u stranu. Stabilniji i teži upravljač ide uz veću vrijednost traga prednjeg kotača. Tendencija da ova vrijednost bude veća je kako bi se izbjeglo da dobije negativan predznak prilikom komprimiranja suspenzije na stazi. Negativna vrijednost traga doprinosi osjetljivoj upravljivosti i nestabilnosti bicikla.

To je otprilike skup vrijednosti koje treba proučiti kod kupnje bicikla, ali bicikl pored toga treba svakako i probati :).