Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da eventualne prigovore u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Biker.shop d.o.o.  Našička 23, 10000 Zagreb
ili na e-mail adresu: info@bikershop.hr

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.
Primitak prigovora bit će Vam potvrđen pisanim putem bez odgađanja, dok će na prigovor biti odgovoreno, također u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.