Korisne informacije

Kako pravilno mijenjati brzine?

Iako u osnovi jednostavna radnja, ipak se nekih pravila treba držati 😉

Ono što je osnovno pravilo kod mijenjanja brzina da bi zvučalo i išlo glatko je da morate otpustiti pritisak na pedale kod mijenjanja, tik prije nego želite promijeniti brzinu potrebno je da smanjite intenzitet sile kojom stišćete pedale, zatim tako nastavite dok se lanac ne popne ili ne spusti na odgovarajući lančanik na koji ste ga ručicom uputili.

Ono što je neizmjerno važno za dugotrajnost komponenti je način na koji mijenjate brzine. Nikada nemojte mijenjati brzine dok ste na nogama i pedalirate osim ako ne znate kako to odraditi kao treba.  

Lanac prolazi preko lančanika, od jednog do tri lančanika "šajbi" naprijed i straga od 8 do 12, ovisno naravno o pogonskoj grupi koju imate na biciklu. Pravilo kod grupa kod kojih naprijed imate tri ili dvije šajbe je da najveća šajba naprijed ne bi smjela biti kombinirana sa najvećom šajbom iza jer je u tom slučaju lanac napet i pod kutom te se sve komponente znatno brže troše i zvuk nerijetko nije čist i ugodan što ukazuje na naprezanje koje nije zdravo za pogonski sklop. Isto pravilo vrijedi i za najmanju šajbu naprijed koju ne treba kombinirati sa najmanjom šajbom straga. Kod grupe sa tri šajbe naprijed, srednja prednja šajba kombinira se sa srednjim šajbama straga dok će se krajnje šajbe straga kombinirati sa krajnjim šajbama naprijed.

Dodatno, pripremajte se na promjenu brzine prije nego je uspon već počeo, tako da ne morate stati ili izgubiti ravnotežu te da sila na pedalama nije velika.

Brzine u pravilu treba mjenjati odlučno i energično, posebice na jeftinijim modelima mjenjačkih komponenti, dakle, pritisnite ručicu odlučno i relativno brzo, tako da, na neki način, budete brži od samog procesa promijene koji će se zatim odviti.

Sistem mjenjača radi na principu nepravilnih zubaca na šajbama na koje lanac kad ga mijenjač počne gurati zapne i popne se ili spusti na iduću šajbu. Ako to radite polako, sajla kojom upravljate preko ručice mjenjača će polako pomicati mjenjač i lanac te lanac neće odlučno poskočiti na iduću šajbu već će prvo strugati i tek onda krenuti na iduću šajbu što znatno troši lanac i šajbu, a moguće je da i zapne lanac pri promijeni i blokira vam pedale što će biti i neugodno, a može biti i opasno u vožnju.

Desnom rukom upravljate brzinama na kazeti, odnosno stražnjim brzinama dok se lijevom rukom upravlja prednjim mjenjačem ako ga imate. Ako naprijed imate tri šajbe i sve vam je ovo novo, onda se naprijed držite srednje šajbe i igrajte se sa stražnjim mjenjačem dok ne polovite smisao, zatim počnite kombinirati prednje i stražnje brzine kako biste dobili omjer koji odgovara terenu i vašoj vožnji u datom trenutku.

Ukratko, ovo su osnove kojih se treba pridržavati, sve ostale su finese koje ćete sami uskladiti sa svojim potrebama i željama za vrijeme vožnje.