Korisne informacije

Kada odzračiti kočnice

Ako ste vlasnik bicikla koji koristi hidraulične disk kočnice bitno je da budete svjesni potrebe za održavanjem istih. Ukoliko hidraulične kočnice nisu održavane i redovito kontrolirane, postoji mogućnost da neće raditi ono za što su predviđene, a to je kočenje :).

Hidraulične kočnice se sastoje od ručica kočnica koje na sebi (na većini modela) imaju spremnik za ulje koje dolazi u nekoliko varijanti. Ovaj puta se bavimo inspekcijom istih, tako da ulje nećemo spominjati, iako na većini tih spremnika piše koje se ulje koristi. Ako je sistem ispravan te ne pušta ulje na brtvama što se vidi, vrlo vjerojatno će sve raditi kao i prvog dana pa je potrebno samo zamijeniti ulje jednom godišnje, nekad i rjeđe, ovisno koliko se vozite.

Iz spremnika za ulje koji se nalazi na ručici kočnice, crijevom ulje ide do kočionih čeljusti gdje zatvara disk pločice kada potisnete ručicu kočnice. Čeljust diska je sklop koji ima dva ili četiri klipa, ovisno o modelu, koji stvaraju potisak disk pločica na disk i na taj način radi kočioni sistem. Kad otpustite ručicu kočnice, klipovi se povuku i disk pločice se otpuste.

Kako se troše disk pločice, tako se povećava hod koji je potreban da prijeđe ručica kočnice da jednakom silom potisne disk pločice na rotor. Cijeli ovaj sklop je osjetljiv i potrebno ga je kontrolirati.

U idealnim uvjetima, kada zraka nema u kočionom sistemu, potiskom na ručicu nemate prazan hod ručice do trenutka kada pločice pritisnu rotor i osjećate čvrst otpor kada se disk pločice naslone na disk/rotor (slika desno). Kada je zrak u sistemu, taj otpor je nešto mekši i osjećaj je kao da stišćete tvrdu spužvu te postoji hod između ručice kočnice i trenutka kada pločice pritisnu disk i kočnice počnu kočiti (slika u sredini). Kada postane jako mekan osjećaj i kada ručicu možete praktički potisnuti do volana (slika lijevo), onda je zadnji čas da odzračite kočnice. Tada kočnice ne koče dobro. Potisak je mekan zato jer potiskom na ručice prvo komprimirate zrak u sistemu, zatim ulje koje je tu da potisne klipove koji guraju pločice na diskove. Zrak je ovdje smetnja i ako ga je previše, klipovi će se pomaknuti i gurnuti pločice na disk, ali neće imati jednaku silu kao kad nema zraka.

Zrak u sistemu može biti od loše odzračenih kočnica ili vlage u sistemu koja hlapi promjenom temperature i stvara zračne mjehuriće.

Kako cijeli kočioni sistem mora biti nepropustan i dobro zabrtvljen, potrebno je redovno provjeriti kočione komponente da nisu masne i da negdje ne puštaju ulje te da su kočiona crijeva čitava i da nemaju oštećenja.